Niezależna strona o misjach

Idź do spisu treści

Menu główne:

"... Peacekeeping is not a job for soldiers, but only soldiers can do it ..."

"... Prowadzenie misji pokojowych nie jest zajęciem dla żołnierzy,
ale tylko żołnierze potrafią to czynić ..."

                                                                               Dag Hammerskjold

UNIFIL HQ, South Lebanon, 1992, Photo by Szkrobi

Obchody Dnia Weterana 2014 odbędą się w Szczecinie

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego